Privacy

Inleiding

Jean Delaere hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten, en bezoekers van haar websites. Daarom willen wij u duidelijk informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van persoonlijke gegevens. Jean Delaere behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van haar websites steeds zorgvuldig. 

Jean Delaere stelt zijn beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie. 

Jean Delaere houdt zich aan de privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, en persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving. 

Wij willen u dan ook duidelijk communiceren welke persoonsgegevens Jean Delaere verzamelt, hoe wij die informatie gebruiken, en wat u moet doen als u niet wil dat uw persoonlijke informatie opgeslagen wordt of kenbaar gemaakt wordt aan derden. Verder willen wij u ook informeren hoe u uw persoonlijke gegevens kan nakijken, wijzigen of verwijderen. 
Overeenkomstig met de privacywet heeft u steeds het recht op inzage in uw gegevens en het recht op verbetering van deze gegevens. U kan ons steeds contacteren om u te verzetten als u niet wenst dat uw persoonsgegevens verwerkt worden, doorgegeven worden aan derden, gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.

Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen. Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Chaussures Jean Delaere
Adres: Peperstraat 9, 9600 Ronse
Telefoonnummer: 09 223 28 25.
BTW nummer: BE0419.517.575.

Indien u vragen heeft over de manier waarop Jean Delaere met uw gegevens omgaat, of indien u zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens, dan kan u op elk ogenblik een email sturen naar info@jeandelaere.be.  

Op dit adres kan u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten wijzigen. U kan ons steeds kosteloos contacteren, om op aanvraag al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen. Gelieve bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen, zodat wij uw aanvraag zo snel mogelijk kunnen verwerken.

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.d. 

Jean Delaere  verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•    opmaak en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder de betaling van afgenomen producten en/of diensten, en om u de overeengekomen producten en/of diensten te kunnen aanbieden en leveren,
•    om u de mogelijkheid te bieden om informatie op de website te plaatsen en uit te wisselen, en om contact te kunnen opnemen met andere gebruikers als de website daar de mogelijkheid toe biedt,
•    om u de mogelijkheid te kunnen bieden dat bezoekers en geïnteresseerden in uw advertentie, contact met u kunnen opnemen wanneer u een advertentie op onze website heeft geplaatst, 
•    om te kunnen factureren indien het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Jean Delaere, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst, 
•    om de beveiliging van de website te optimaliseren,
•    om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website, 
•    om u de diensten en advertenties op onze website algemeen te kunnen aanbieden, 
•    voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen van Jean Delaere  en derden, waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben. Om deze informatie persoonlijk op u af te stemmen, om u bijvoorbeeld een advertentie te kunnen tonen van een product en/of dienst waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben aan de hand van de door ons verwerkte persoonsgegevens
•    om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen, 
•    voor verdere marketingdoeleinden waarbij de gegevens aan bedrijven en/of derden kunnen worden doorgegeven zodat zij interessante en relevante product- en/of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten, 
•    om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren, 
•    om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar Jean Delaere onderhevig aan is,
•    bij beslechting van eventuele geschillen, 
•    voor administratieve doeleinden,

 
Jean Delaere bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.

Delen van persoonsgegevens

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Jean Delaere aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Indien u dat wenst kan u steeds uw gegevens laten blokkeren. U kan ook steeds een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken.  Deze zaken kan u bij ons aanvragen via mail naar info@jeandelaere.be. Jean Delaere kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

Registratie van persoonsgegevens

-    Gegevens die u zelf beslist om ons toe te vertrouwen en door u zelf zijn ingegeven 
-    Automatisch toegezonden persoonsgegevens 
Sommige persoonsgegevens worden ons automatisch toegezonden. 
Zo kan automatisch uw TCP/IP-adres geregistreerd worden, het merk en de versie van uw navigator, het soort internetbrowser dat u gebruikt, het soort besturingssysteem waar u gebruik van maakt, de domeinnaam van de website vanwaar u met onze site aangesloten bent, en de laatst bezochte webpagina. 
Wij kunnen via cookies automatisch gegevens registreren.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers verzonden worden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie die alleen door ons kan worden ontcijferd en alleen wanneer u de website bezoekt. Als u onze website bezoekt, kunnen wij dus informatie op uw computer opslaan. Deze cookies zijn er zodat u gemakkelijk kan navigeren op onze site. 

U bent steeds vrij om de installatie van deze cookies te weigeren door de opties van uw navigatiesoftware op het web te wijzigen. Met uw internetbrowser kan u cookies van uw harde schijf verwijderen, blokkeren, of gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over deze functies verwijzen wij u naar de instructies op het helpscherm bij de instellingen van uw browser.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet Jean Delaere toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben. 

Wanneer u een advertentie plaatst op onze website, wordt uw doorgegeven kredietkaartnummer gecodeerd verzonden via internet. Het Ingenico Payment Services betaalsysteem voldoet aan de strengste eisen op gebied van internetbeveiliging.

Links

Op de website van Jean Delaere  vindt u links naar websites van andere partijen. Jean Delaere is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

Wijzigingen van het privacy beleid

Jean Delaere heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Ga daarom regelmatig dit document na. 


Laatst gewijzigd: 24 mei 2018